Menu Zavřeno

Seznam činností správce objektů

Měsíčně

 • Návštěva v objektu
 • Kontrola chodeb, sklepů, půdy – zápis závad do emailu INFO@REALITYPOINT.CZ
 • Informační kontrola bytů – komunikace s nájemci o problémech v objektu
 • Identifikace případných závad (oprava nájemcem do 1000 Kč či vlastním poškození, případně oprava pronajímatelem nad 1000 Kč)
 • Kontrola odpadového hospodářství (případný nepořádek u popelnic), množství popelnic, potřeby nájemníků
 • Úklid na zahradě – komunikace se správcem zahrady
 • Kontrola vytápění
 • Kontrola případných poškození na objektu (okna,dveře,schránky,chodba)

 

Ročně

 • Opis stavů vody
 • Opis stavů plynu (je li centrální kotelna)
 • Opis stavů elektriky (v případě že to platí pronajímatel)
 • Opis stavů plynu (v případě že to platí pronajímatel)
 • Kontrola stavu revizí (hromosvod, spalinové cesty, elektro, plyn, požární směrnice)
 • Významnější kontrola objektů (stav vnější/vnitřní, vybavení chodeb)
 • Písemný zápis ke každému objektu s podpisem správce budovy.

 

Nárazově – AD hock

 • Zajištění řešení oprav na objektu
 • Opravy na pronajímatele – domluva s nasmlouvanými dodavateli o opravě (u zásadních věcí vždy co nejdřív)
 • Opravy na nájemce – možnost domluvy s nasmlouvanými dodavateli – platba přes nájemce
 • Případné poškození objektu hlásit na pojišťovnu – domluva s obchodním zástupcem pojišťovny – nahlášení a uvedení do firemního protokolu.
 • Zajistit úklid sněhu a vyklízení případného nepořádku v objektu (půdy, sklepy, chodby) – vše přeúčtovat nájemníkům.

 

Identifikace typu závady:

 • Jakákoliv drobná oprava do 1000 Kč – platí nájemce
 • Významnější opravy nad 1000 Kč vždy objednávka emailem s identifikací objektu
 • Roční úhrn oprav do 100Kč/m2
 • V případě vlastního poškození nebo poškození vybavení za které se neplatí nájem vždy platí nájemce