Seznam činností správce objektů

Měsíčně

Návštěva v objektu

Kontrola chodeb, sklepů, půdy – zápis závad do emailu INFO@REALITYPOINT.CZ

Informační kontrola bytů – komunikace s nájemci o problémech v objektu

Identifikace případných závad (oprava nájemcem do 1000 Kč či vlastním poškození, případně oprava pronajímatelem nad 1000 Kč)

Kontrola odpadového hospodářství (případný nepořádek u popelnic), množství popelnic, potřeby nájemníků

Úklid na zahradě – komunikace se správcem zahrady

Kontrola vytápění

Kontrola případných poškození na objektu (okna,dveře,schránky,chodba)

 

Ročně

Opis stavů vody

Opis stavů plynu (je li centrální kotelna)

Opis stavů elektriky (v případě že to platí pronajímatel)

Opis stavů plynu (v případě že to platí pronajímatel)

Kontrola stavu revizí (hromosvod, spalinové cesty, elektro, plyn, požární směrnice)

Významnější kontrola objektů (stav vnější/vnitřní, vybavení chodeb)

Písemný zápis ke každému objektu s podpisem správce budovy.

 

Nárazově – AD hock

Zajištění řešení oprav na objektu

Opravy na pronajímatele – domluva s nasmlouvanými dodavateli o opravě (u zásadních věcí vždy co nejdřív)

Opravy na nájemce – možnost domluvy s nasmlouvanými dodavateli – platba přes nájemce

Případné poškození objektu hlásit na pojišťovnu – domluva s obchodním zástupcem pojišťovny – nahlášení a uvedení do firemního protokolu.

Zajistit úklid sněhu a vyklízení případného nepořádku v objektu (půdy, sklepy, chodby) – vše přeúčtovat nájemníkům.

 

Identifikace typu závady:

Jakákoliv drobná oprava do 1000 Kč – platí nájemce

Významnější opravy nad 1000 Kč vždy objednávka emailem s identifikací objektu

Roční úhrn oprav do 100Kč/m2

V případě vlastního poškození nebo poškození vybavení za které se neplatí nájem vždy platí nájemce